Aktuálna stránka:Ortofotomozaika SR | Geoportál

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč naHlavnú navigáciu.


Ortofotomozaika SR

Veľká väčšina rozhodnutí vykonaných vo verejnej správe má priestorový aspekt. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby verejná správa disponovala presnými, spoľahlivými a aktuálnymi priestorovými údajmi. Vzhľadom na rýchlo sa meniaci vzhľad krajiny predovšetkým vplyvom ľudskej činnosti, je potrebné zbierať a aktualizovať priestorové údaje takými metódami, ktoré sú vysoko efektívne, výkonné a rýchle. Medzi takéto metódy patrí aj letecké meračské snímkovanie a výsledky z neho spracované do podoby digitálnych ortofotosnímok resp. ortofotomozaiky. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa dohodli rezorty Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Úrad geodézie, kartografie a katastra SR na spoločnej spolupráci pri tvorbe Ortofotomozaiky Slovenskej republiky. Realizáciou boli poverené podriadené organizácie - Národné lesnícke centrum (NLC) a Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ). Prvý cyklus (2017-2019) tvorby ortofotomozaiky bol ukončený v roku 2020.

Druhý cyklus (2020 - 2022) tvorby Ortofotomozaiky SR bol ukončený v roku 2023. V roku 2020 bolo nasnímkované západné Slovensko, v roku 2021 stredné Slovensko a v roku 2022 východné Slovensko.

Technická správa: 2. cyklus tvorby Ortofotomozaiky Slovenskej republiky 2020-2022.

Ukážka Ortofotomozaiky SR v aplikácii MAPKA:

Návody na uľahčenie práce s ortofotomozaikou nájdete na týchto odkazoch::

Aktuálna Ortofotomozaika SR z 2. cyklu tvorby (2020-2022) na stiahnutie 
Západ 2020 (RGBN) ZIP1 (98 GB)  ZIP2 (95 GB)  ZIP3 (127 GB)  ZIP4 (113 GB)  ZIP5 (121 GB)
Západ 2020 (RGB) ZIP1 (88 GB)  ZIP2 (81 GB)      
Stred 2021 (RGBN) ZIP1 (90 GB) ZIP2 (86 GB) ZIP3 (86 GB) ZIP4 (79 GB) ZIP5 (100 GB)
Stred 2021 (RGB) ZIP1 (73 GB) ZIP2 (85 GB)      
Východ 2022 (RGBN) ZIP1 (119 GB) ZIP2 (91 GB) ZIP3 (64 GB) ZIP4 (118 GB) ZIP5 (93 GB)
Východ 2022 (RGB) ZIP1 (84 GB) ZIP2 (82 GB)      
Informácie (parametre, presnosť, zoznam ML)          
Licenčné podmienky          

Prehľad rozdelenia Ortofotomozaiky SR 2. cyklus (2020-2022) variant RGBN v ZIP súboroch na stiahnutie

Prehľad rozdelenia Ortofotomozaiky SR 2. cyklus (2020-2022) variant RGB v ZIP súboroch na stiahnutie

Údaje v menšom rozsahu do 20 mapových listov sú voľne stiahnuteľné cez aplikáciu MAPKA, viac informácií TU. Na údaje Ortofotomozaiky sa vzťahujú podmienky poskytovania a používania údajov.

 

Prehľad leteckých meračských snímok, z ktorých bola Ortofotomozaika SR z 2. cyklu 2020-2022 vytvorená, spolu s presným dátumom ich snímkovania je dostupný vo formáte ESRI Shapefile na stiahnutie TU.

Klad mapových listov  
1 : 5000  Esri GDB  Esri SHP  GeoPackage

Prehľad kladov mapových listov Ortofotomozaiky
Prehľad kladov mapových listov Ortofotomozaiky (bez admin. hraníc)

Parametre (2. cyklus):
Priestorové rozlíšenie (GSD): 20 cm/pixel
Formát:  TIFF + TFW
Počet kanálov: 4 (RGBN, 8-bit)
Súradnicový systém: S-JTSK(JTSK) - kód EPSG:5514
Počet mapových listov (ML) v klade ŠMO5 (1:5000): územie západného Slovenska =  3418 ML, územie stredného Slovenska =  3435 ML, územie východného Slovenska = 3422 ML

Presnosť (2. cyklus):
Stredná polohová chyba RMSExy (Root mean square error):
RMSExy = 0,21 m

CE95 (Circular error 95%):

CE95 = 1,7308 x RMSExy = 0,36 m

 

Porovnanie základných informácií a parametrov o 1., 2. a 3. cykle tvorby Ortofotomozaiky SR

 

1. cyklus

2. cyklus

3. cyklus

Dĺžka trvania cyklu:

3 roky (2017-2019)

3 roky (2020-2022)

3 roky (2023-2025)

Obdobie snímkovania:

vegetačné (1.5. - 30.9.)

vegetačné (1.5. - 17.10.)

vegetačné (1.5. - 30.9.)

Priestorové rozlíšenie (GSD):

25 cm/pixel

20 cm/pixel

15 cm/pixel

Počet kanálov:

3 (RGB, 8-bit)

4 (RGBN, 8-bit)

4 (RGBN, 8-bit)

Formát:

TIFF + TFW

TIFF + TFW

TIFF + TFW

Rozmery 1 mapový list:

10 000 x 8 000 pixelov

12 500 x 10 000 pixelov

16 668 x 13 335 pixelov

Súradnicový systém:

S-JTSK(JTSK) - kód EPSG:5514

S-JTSK(JTSK) - kód EPSG:5514

S-JTSK(JTSK) - kód EPSG:5514

Stredná polohová chyba RMSExy:

0,30 m

0,21 m

0,17 m (západ SR)

 

Aktualizované: 13.06.2024