Aktuálna stránka:Ostatné mapy | Geoportál

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč naHlavnú navigáciu.


Ostatné mapy

 

Ortofotomapy a letecké snímky sú jedným z najnovších zbierok ÚAGK. Staršie čiernobiele letecké snímky archivujeme od roku 1986 a keďže archivujeme len niektoré letové pásy, pokrývajú len menšie územia Slovenska. Novšie letecké snímky archivujeme tiež len z malej časti Slovenska, avšak tie sú už farebné a viažu sa k tvorbe ortofotomáp. Ortofotomapy archivujeme od ich prvého vydania, prevažne v mierke 1:5000, keďže sa vyhotovujú podľa kladu štátnych máp odvodených. Okrem vrstvy leteckých snímok obsahujú aj zákres katastrálnej vrstvy.


Porastové mapy sú špeciálnymi tematickými mapami v mierkach 1:10000 a 1:25000, na ktorých sú rozlíšené jednotlivé lesné porasty aj doplnené informácie dôležité v lesnom hospodárstve. Tieto mapy archivujeme od roku 1996.


Zbierka Technických máp je tvorená staršími technickými mapami v mierke 1:500, tématickými mapami a účelovými mapami v mierkach 1:1000 a 1:2000 a novými digitálnymi technickými mapami v mierkach 1:1000 a 1:2000. Zobrazujú územie Bratislavy v období 1966 – 1999. Zvlášť hodnotné sú technické mapy 1:500, keďže obsahujú presné výškopisné merania, aj jednotlivé inžinierske siete z obdobia ich vzniku.


Hraničná dokumentácia sa skladá z hraničných protokolov a hraničných máp od roku 1923 po súčasnosť a zachytáva ustanovenie, meranie aj zmeny hraníc Slovenska.

 

 

 

Aktualizované: 12.05.2021