Aktuálna stránka:ZBGIS a ŠMD | Geoportál

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč naHlavnú navigáciu.


ZBGIS a ŠMD

Kde môžem nájsť aktuálne hranice obcí a katastrálnych území?

Hranice katastrálnych území, obcí, okresov a krajov v rozsahu celej SR je možné bezplatne stiahnuť tu.

 

Mám záujem o ortofotomozaiku územia SR. Kde si údaje môžem objednať alebo stiahnuť?

Ortofotomozaiku SR z rokov 2017-2019 je možné stiahnuť bezodplatne tu, ortofotomozaiku z územia západného Slovenska z roku 2020 je možné bezodplatne stiahnuť tu. Ortofotomozaiku je taktiež stiahnuť po menších častiach cez aplikáciu MAPKA. Podrobnejšie informácie nájdete v Pomocníkovi k aplikácii v časti Export údajov.

 

Mám záujem o produkt ZBGIS Raster. Kde si údaje môžem objednať alebo stiahnuť?

ZBGIS rastre sú poskytované bezodplatne a je im možné stiahnuť tu alebo ich sťahovanie je možné cez aplikáciu MAPKA. Podrobnejšie informácie nájdete v Pomocníkovi  k aplikácii v časti Export údajov.

 

Mám záujem o digitálny model reliéfu. Kde si údaje môžem objednať alebo stiahnuť?

Digitálny model reliéfu DMR 5.0 vytvorený pomocou leteckého laserového skenovania je možné získať bezodplatne na základe objednávky, ktorú nájdete tu. Takisto je DMR 5.0 možné stiahnuť po menších častiach cez aplikáciu MAPKA. Podrobnejšie informácie nájdete v Pomocníkovi k aplikácii v časti Export údajov. 

 

Ktoré lokality z leteckého laserového skenovania sú dostupné na odber pre používateľov a kedy prebiehalo skenovanie?

Dostupné lokality z 1. a 2. cyklu LLS na odber pre používateľov sú vyznačené na obrázkoch tu. Obdobie skenovania jednotlivých lokalít je uvedené spolu s ďalšími parametrami tu.

  

Je možné získať vzorky údajov ZBGIS?

Vzorky údajov ZBGIS sú k dispozícií na stiahnutie tu.

 

Chcel by som si zakúpiť mapu v digitálnej podobe. Ako mám postupovať? Na koho sa môžem obrátiť?

 

V prípade, ak máte záujem o kúpu digitálnej podoby máp je potrebné doručiť kompletne vyplnené a potvrdené (pečiatka/podpis) príslušné objednávkové tlačivo, ktoré nájdete tu.
Bližšie informácie o poskytovaných mapových podkladoch a službách nájdete na:

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na  gkuzc(at)skgeodesy.sk

 

Ako dlho trvá vybavenie objednávky na digitálne produkty?

Objednávky sú vybavované priebežne. Vybavenie objednávky z našej strany sa pohybuje v rozmedzí cca 10-15 pracovných dní pri objednávkach vyžadujúcich vyhotovenie zmluvy na použitie týchto údajov. V prípade ostatných objednávok je doba vybavenia maximálne do 3-5 pracovných dní (záleží na dostupnosti požadovaného produktu).

 

K vypracovaniu diplomovej práce by som potreboval/la digitálne údaje, ktoré poskytuje Vaša organizácia. Akým spôsobom ich môžem získať? Mám ako študent/tka nárok na zľavu?

Je potrebné doručiť kompletne vyplnené a potvrdené (pečiatka/podpis) príslušné objednávkové tlačivo, ktoré nájdete tu (objednávkové tlačivá pre študentov). Ako študent/tka máte nárok na 80% zľavu z ceny údajov, ak navštevujete univerzitu, s ktorou má náš ústav založenú dohodu o spolupráci.

Zoznam univerzít s uzatvorenou dohodou o spolupráci:

 • STU Bratislava - Stavebná fakulta a fakulta Architektúry
 • SPU Nitra - všetky fakulty
 • UK Bratislava - Prírodovedecká a Filozofická fakulta
 • TU vo Zvolene - fakulta Ekológie v Banskej Štiavnici a Lesnícka fakulta
 • Prešovská univerzita v Prešove - fakulta humanitných a prírodných vied
 • UKF v Nitre - fakulta Prírodných vied
 • Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica – fakulta Prírodných vied
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Žilinská univerzita

 

Ako zistím nomenklatúru/označenie mapového listu?

Nomenklatúru mapového listu príslušného mierkového radu možno zistiť vo webovej aplikácii MAPKA v téme Archív.

Klady mapových listov stredných a malých mierok 1:10 000, 25 000, 50 000, 100 000, 200  000 je možné stiahnuť tu
Klady mapových listov veľkých mierok pre mierky 1: 1 000, 2 000, 2 880 a 5 000 je možné stiahnuť tu.

 

Prosím Vás, máte k dispozícií aj vektorovú formu výškopisu?

 • ZBGIS – Výškopis - je možné objednať prostredníctvom Portálu produktov a služieb /nutná registrácia/. 
 • Digitálny model reliéfu (DMR3.5) -  poskytujeme bezodplatne vo forme rastra vo formáte TIFF. Údaje je možné stiahnuť tu.
 • Digitálny model reliéfu (DMR 5.0) - poskytujeme bezodplatne vo forme rastra vo formáte TIFF alebo ESRI GRID. Viac informácii nájdete tu.
   

 

 

Aktualizované: 13.06.2024