Oznamy a aktuality

DVRM

01.03.2015 Digitálny výškový referenčný model je voľne dostupný na stiahnutie
 

Aktualizácia technickej správy

19.02.2015 Zverejnenie aktualizovanej technickej správy definujúcej vzťah medzi S-JTSK a ETRS89 (verzia 2.0)
 

Technická správa

10. október 2014 Zverejnenie technickej správy definujúcej vzťah medzi S-JTSK a ETRS89
 

Transformačná služba

14. august 2014 Implementácia EVRS do Rezortnej transformačnej služby
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 
Aktualizované: 08.02.2023