Oznamy a aktuality

Návody na pripojenie georeferencovaných rastrov do aplikácií Bentley MicroStation a Kokeš

26.05.2021 Nové návody na pripojenie georeferencovaných rastrov do aplikácií Bentley MicroStation a Kokeš sú k dispozícii na stiahnutie.
 

Návod na prácu s WMS a WMTS v aplikácii QGIS

05.05.2021 Aktualizovaný návod na prácu so službami WMS a WMTS v aplikácii QGIS.
 

INSPIRE Budovy

01.03.2021 Aktualizované údaje pre INSPIRE tému Budovy.
 

Technická správa: 1. cyklus tvorby Ortofotomozaiky SR 2017-2019

18.01.2021 Technická správa: 1. cyklus tvorby Ortofotomozaiky SR 2017-2019
 

Aktuálne činnosti pri správe referenčných údajov pre GIS v rezorte ÚGKK SR

12.01.2021 Aktuálne činnosti pri správe referenčných údajov pre GIS v rezorte ÚGKK SR
 

Návod na implementáciu systému S-JTSK v aplikácii MicroStation

22.06.2020 Návod na implementáciu systému S-JTSK v aplikácii MicroStation je k dispozícii na stiahnutie v sekcii Geodetické základy - Na stiahnutie.
 

Rozšírenie služieb SKPOS

01.06.2020 Rozšírenie služieb SKPOS
 

Návod na implementáciu systému S-JTSK v aplikácii ArcGIS

07.04.2020 Návod na implementáciu systému S-JTSK v aplikácii ArcGIS je k dispozícii na stiahnutie v sekcii Geodetické základy - Na stiahnutie.
 

Návod na implementáciu systému S-JTSK v aplikácii QGIS

15.01.2020 Zverejnenie návodu na implementáciu systému S-JTSK v aplikácii QGIS.
 

Nový Metainformačný systém ZBGIS

12.09.2019 Metainformačný systém ZBGIS
 

Register pôdy LPIS

12.07.2018 Nová vrstva LPIS 2018 v Mapovom klientovi ZBGIS v téme Kataster nehnuteľností.
 

Aktualizácia Technickej správy

22.02.2018 Zverejnenie aktualizovanej technickej správy definujúcej vzťah medzi S-JTSK a ETRS89 (verzia 3.0)
 

odstávka Portálu ESKN

21.09.2017 Z dôvodu rekonštrukčných prác od 25.9.2017 do odvolania je bádateľňa archívu zatvorená!
 

Vyhľadávanie údajov z databázy ISKN

19.09.2017 GKÚ Bratislava s účinnosťou od 18.9.2017 vykonáva vyhľadávanie údajov z databázy Informačného systému katastra nehnuteľností podľa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby v rozsahu celého územia SR („lustrácia“).
 

DVRM

01.03.2015 Digitálny výškový referenčný model je voľne dostupný na stiahnutie
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 
Aktualizované: 08.02.2023