Oznamy a aktuality

Webové mapové služby ÚGKK SR dostupné v QGIS

29.10.2021 Webové mapové služby poskytované ÚGKK SR sú dostupné v plugine Geodata CZ/SK v aplikácii QGIS.
 

Návod na prácu s mračnom bodov v aplikácii QGIS

09.09.2021 Aktualizovaný návod na prácu s mračnom bodov v aplikácii QGIS.
 

Návod na implementáciu systému S-JTSK v QGIS

11.08.2021 Aktualizovaný návod na implementáciu systému S-JTSK v aplikácii QGIS.
 

Postup pri hlásení chýb v aplikácii Mapový klient ZBGIS

19.07.2021 Zverejnený návod ako postupovať v prípade zistenia chyby v aplikácii Mapový klient ZBGIS.
 

Návod na prácu s ortofotomozaikou v aplikácii QGIS

21.06.2021 Nový návod na prácu s ortofotomozaikou v aplikácii QGIS je k dispozícii na stiahnutie.
 

Prehľad leteckých meračských snímok

11.06.2021 Prehľad leteckých meračských snímok, z ktorých bola vytvorená nová ortofotomozaika zo západu SR (2. cyklus) je dostupný na stiahnutie.
 

Návody na pripojenie georeferencovaných rastrov do aplikácií Bentley MicroStation a Kokeš

26.05.2021 Nové návody na pripojenie georeferencovaných rastrov do aplikácií Bentley MicroStation a Kokeš sú k dispozícii na stiahnutie.
 

Návod na prácu s WMS a WMTS v aplikácii QGIS

05.05.2021 Aktualizovaný návod na prácu so službami WMS a WMTS v aplikácii QGIS.
 

INSPIRE AU, GN a TN

19.03.2021 Aktualizované údaje pre INSPIRE témy Administratívne jednotky, Geografické názvoslovie a Dopravné siete.
 

Územné a správne usporiadanie

04.03.2021 Aktualizované hranice územno-správnych jednotiek.
 

INSPIRE Budovy

01.03.2021 Aktualizované údaje pre INSPIRE tému Budovy.
 

Technická správa: 1. cyklus tvorby Ortofotomozaiky SR 2017-2019

18.01.2021 Technická správa: 1. cyklus tvorby Ortofotomozaiky SR 2017-2019
 

Aktuálne činnosti pri správe referenčných údajov pre GIS v rezorte ÚGKK SR

12.01.2021 Aktuálne činnosti pri správe referenčných údajov pre GIS v rezorte ÚGKK SR
 

Návod na implementáciu systému S-JTSK v aplikácii MicroStation

22.06.2020 Návod na implementáciu systému S-JTSK v aplikácii MicroStation je k dispozícii na stiahnutie v sekcii Geodetické základy - Na stiahnutie.
 

Rozšírenie služieb SKPOS

01.06.2020 Rozšírenie služieb SKPOS
 
Strana: [1]  [2]  [3] 
Aktualizované: 26.07.2021