Oznamy a aktuality

Nová verzia aplikácie Mapový klient ZBGIS

09.11.2022 Novinky v novej verzii 5.2
 

Zoznam stavieb v Mapovom klientovi ZBGIS

12.10.2022 Návod na pripojenie WMS služby Zoznam stavieb do aplikácie Mapový klient ZBGIS.
 

GKÚ na Agrokomplexe

12.08.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava na výstave Agrokomplex 2022
 

Odstávka Portálu ESKN

01.08.2022 Dňa 2.8.2022 bude prebiehať aktualizácia Portálu ESKN.
 

Ukončenie poskytovania WFS a WCS služieb

01.07.2022 Ukončenie poskytovania vybraných služieb WFS a WCS.
 

Nová verzia aplikácie Mapový klient ZBGIS

30.06.2022 Novinky v novej verzii aplikácie
 

Transformácia súradníc v databáze PostGIS a v knižnici PROJ

07.04.2022 Bol zverejnený návod na transformáciu súradníc medzi systémami ETRS89 a S-JTSK v databáze PostGIS a v knižnici PROJ
 

Ortofotomozaika SR

28.02.2022 Ortofotomozaika územia západného Slovenska z roku 2020 dostupná vo variante RGB
 

Návod na prácu s DMR v aplikácii QGIS

17.01.2022 Aktualizovaný návod na prácu s DMR v aplikácii QGIS
 

Nový Geoportál

22.12.2021 Dňa 22.12.2021 GKÚ sprístupnil nový Geoportál (https://www.geoportal.sk/sk/geoportal.html), ktorý prešiel komplexným prepracovaním grafickej časti
 

Webové mapové služby ÚGKK SR dostupné v QGIS

29.10.2021 Webové mapové služby poskytované ÚGKK SR sú dostupné v plugine Geodata CZ/SK v aplikácii QGIS.
 

Návod na implementáciu systému S-JTSK v QGIS

11.08.2021 Aktualizovaný návod na implementáciu systému S-JTSK v aplikácii QGIS.
 

Postup pri hlásení chýb v aplikácii Mapový klient ZBGIS

19.07.2021 Zverejnený návod ako postupovať v prípade zistenia chyby v aplikácii Mapový klient ZBGIS.
 

Návod na prácu s ortofotomozaikou v aplikácii QGIS

21.06.2021 Nový návod na prácu s ortofotomozaikou v aplikácii QGIS je k dispozícii na stiahnutie.
 

Prehľad leteckých meračských snímok

11.06.2021 Prehľad leteckých meračských snímok, z ktorých bola vytvorená nová ortofotomozaika zo západu SR (2. cyklus) je dostupný na stiahnutie.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 
Aktualizované: 08.02.2023