Oznamy a aktuality

INSPIRE údaje

21.04.2023 Aktualizované údaje pre INSPIRE témy AU, GN, BU, HY a TN dostupné na stiahnutie
 

ZBGIS Raster

13.04.2023 Nové ZBGIS rastre k dispozícii na stiahnutie.
 

Ocenenie pre ZBGIS

11.04.2023 Ocenenie „Special Achievement in GIS Award“
 

Návod na prácu s mračnom bodov v aplikácii QGIS

17.02.2023 Aktualizovaný návod na prácu s mračnom bodov v aplikácii QGIS.
 

Návod na sťahovanie údajov cez WFS vo webovom prehliadači

01.02.2023 Aktualizovaný návod na sťahovanie údajov cez WFS vo webovom prehliadači.
 

XWMS súbory pre pripojenie WMS do Bentley MicroStation

25.01.2023 Aktualizované XWMS súbory pre pripojenie WMS služieb do Bentley MicroStation.
 

Ukončenie poskytovanie WMS služieb

13.01.2023 Ukončenie poskytovania vybraných služieb WMS
 

Zoznam stavieb v Mapovom klientovi ZBGIS

12.10.2022 Návod na pripojenie WMS služby Zoznam stavieb do aplikácie Mapový klient ZBGIS.
 

GKÚ na Agrokomplexe

12.08.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava na výstave Agrokomplex 2022
 

Ukončenie poskytovania WFS a WCS služieb

01.07.2022 Ukončenie poskytovania vybraných služieb WFS a WCS.
 

Transformácia súradníc v databáze PostGIS a v knižnici PROJ

07.04.2022 Bol zverejnený návod na transformáciu súradníc medzi systémami ETRS89 a S-JTSK v databáze PostGIS a v knižnici PROJ
 

Ortofotomozaika SR

28.02.2022 Ortofotomozaika územia západného Slovenska z roku 2020 dostupná vo variante RGB
 

Návod na prácu s DMR v aplikácii QGIS

17.01.2022 Aktualizovaný návod na prácu s DMR v aplikácii QGIS
 

Nový Geoportál

22.12.2021 Dňa 22.12.2021 GKÚ sprístupnil nový Geoportál (https://www.geoportal.sk/sk/geoportal.html), ktorý prešiel komplexným prepracovaním grafickej časti
 

Webové mapové služby ÚGKK SR dostupné v QGIS

29.10.2021 Webové mapové služby poskytované ÚGKK SR sú dostupné v plugine Geodata CZ/SK v aplikácii QGIS.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 
Aktualizované: 08.02.2023