Oznamy a aktuality

Nová verzia aplikácie Mapový klient ZBGIS

19.09.2023 Novinky v novej verzii 5.12
 

Agro vrstvy v aplikácii Mapový klient ZBGIS

18.09.2023 Dostupný video návod na prácu s Agro vrstvami od MPRV SR v Mapovom klientovi ZBGIS
 

Návod na implementáciu systému S-JTSK v aplikácii ArcGIS

11.08.2023 Aktualizovaný návod na implementáciu systému S-JTSK v aplikácii ArcGIS
 

Technická správa: 2. cyklus tvorby Ortofotomozaiky SR 2020-2022

03.08.2023 Zverejnenie technickej správy k 2. cyklu tvorby Ortofotomozaiky SR 2020-2022
 

Geografiké názvoslovie

21.07.2023 Aktualizované geografické názvoslovie dostupné na stiahnutie.
 

Produkty LLS na stiahnutie z cloudu

30.06.2023 DMR 5.0 a DMP 1.0 dosupné na stiahnutie z cloudu
 

Nový DMR 5.0

31.05.2023 Nové lokality k dispozícii
 

Nová Ortofotomozaika SR

28.04.2023 Nová ortofotomozaika z územia východného Slovensko z roku 2022 k dispozícii
 

Návod na export do DXF v QGIS

26.04.2023 Dostupný návod na export do formátu DXF v aplikácii QGIS
 

INSPIRE katastrálne parcely

25.04.2023 Údaje pre INSPIRE tému katastrálne parcely (CP) dostupné na stiahnutie
 

INSPIRE údaje

21.04.2023 Aktualizované údaje pre INSPIRE témy AU, GN, BU, HY a TN dostupné na stiahnutie
 

Nová verzia aplikácie Mapový klient ZBGIS

18.04.2023 Novinky v novej verzii 5.9
 

ZBGIS Raster

13.04.2023 Nové ZBGIS rastre k dispozícii na stiahnutie.
 

Ocenenie pre ZBGIS

11.04.2023 Ocenenie „Special Achievement in GIS Award“
 

Nedostupné INSPIRE webové mapové služby

22.03.2023 Nedostupné INSPIRE webové mapové služby pre témy AU, GN, BU, HY, TN, EL a OI
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 
Aktualizované: 08.02.2023