Oznamy a aktuality

Nová Ortofotomozaika SR

08.07.2024 Nová ortofotomozaika z územia západného Slovenska z roku 2023 k dispozícii
 

MAPKA

14.06.2024 Zmena názvu aplikácia Mapový klient ZBGIS na MAPKA
 

Najvyššie a najnižšie položené miesta krajov Slovenska

25.03.2024 Dostupný zoznam najvyššie a najnižšie položených miest krajov podľa DMR 5.0
 

Nové produkty z 2. cyklu LLS

31.01.2024 DMR 6.0, DMP 2.0 a mračno bodov z nových lokalít z 2. cyklus LLS k dispozícii
 

Hranice územno-správnych jednotiek SR

29.01.2024 Aktualizované hranice územno-správnych jednotiek SR dostupné na stiahnutie.
 

INSPIRE ukladacie služby ATOM

25.01.2024 Dostupné nové ATOM služby pre sťahovanie INSPIRE údajov
 

Ortofotomozaika SR v ETRS89-TM34

18.12.2023 Ortofotomozaika SR v súradnicovom systéme ETRS89-TM34 dostupná na stiahnutie
 

Nové produkty z 2. cyklu LLS

25.10.2023 Prvé lokality z 2. cyklu LLS sú k dispozícii
 

Agro vrstvy v aplikácii MAPKA

18.09.2023 Dostupný video návod na prácu s Agro vrstvami od MPRV SR v aplikácii MAPKA
 

Návod na implementáciu systému S-JTSK v aplikácii ArcGIS

11.08.2023 Aktualizovaný návod na implementáciu systému S-JTSK v aplikácii ArcGIS
 

Technická správa: 2. cyklus tvorby Ortofotomozaiky SR 2020-2022

03.08.2023 Zverejnenie technickej správy k 2. cyklu tvorby Ortofotomozaiky SR 2020-2022
 

Geografiké názvoslovie

21.07.2023 Aktualizované geografické názvoslovie dostupné na stiahnutie.
 

Produkty LLS na stiahnutie z cloudu

30.06.2023 DMR 5.0 a DMP 1.0 dosupné na stiahnutie z cloudu
 

Nový DMR 5.0

31.05.2023 Nové lokality k dispozícii
 

Nová Ortofotomozaika SR

28.04.2023 Nová ortofotomozaika z územia východného Slovenska z roku 2022 k dispozícii
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 
Aktualizované: 08.02.2023