WMS ESKN

WMS ESKN (Elektronické služby katastra nehnuteľností):  

Názov a URL adresa GetCapabilities Náhľad Autor

Katastrálna mapa WMS (WebMercator + S-JTSK)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/services/NR/kn_wms_norm/MapServer/WmsServer
  ÚGKK SR

Katastrálna mapa WMS - inverzná (WebMercator + S-JTSK)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/services/NR/kn_wms_orto/MapServer/WmsServer
ÚGKK SR

Mapa určeného operátu WMS (WebMercator + S-JTSK)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/services/NR/uo_wms_norm/MapServer/WmsServer
ÚGKK SR

Mapa určeného operátu WMS - inverzná (WebMercator + S-JTSK)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/services/NR/uo_wms_orto/MapServer/WmsServer
ÚGKK SR

 


 

 

Aktualizované: 28.10.2022