Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

WMS ESKN: 

Katastrálna mapa WMS (WebMercator + S-JTSK)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/services/NR/kn_wms_norm/MapServer/WmsServer

Katastrálna mapa WMS - inverzná (WebMercator + S-JTSK)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/services/NR/kn_wms_orto/MapServer/WmsServer

 

Mapa určeného operátu WMS (WebMercator + S-JTSK)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/services/NR/uo_wms_norm/MapServer/WmsServer

Mapa určeného operátu WMS - inverzná (WebMercator + S-JTSK)

https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/services/NR/uo_wms_orto/MapServer/WmsServer

 


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
23.02.2018 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť