Geoportál > Služby > Mapové služby > WMS > WMS Ostatné

WMS Ostatné

 Ostatné voľne dostupné WMS služby:

Názov a URL adresa GetCapabilities Náhľad Autor Licencia

Prehľady kladov mapových listov SR 

https://zbgisws.skgeodesy.sk/klady_mapovych_listov_wms/service.svc/get
  GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Základné mapy SR (ZMSR) v rastrovej forme

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zmsr_wms/service.svc/get
GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Topografické mapy (RETM) v rastrovej forme

https://zbgisws.skgeodesy.sk/retm_wms/service.svc/get
GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Administratívna mapa SR (AMSR) v rastrovej forme

https://zbgisws.skgeodesy.sk/amsr_wms/service.svc/get
GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Historická mapa III. Vojenského mapovania v rastrovej forme

https://zbgisws.skgeodesy.sk/hm_III_vm/service.svc/get
GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

 


 

 

Aktualizované: 05.12.2023