Licenčné podmienky  
 Autor GKÚ Bratislava
 Licencia  CC-BY 4.0 

 Ostatné voľne dostupné WMS služby:

Prehľady kladov mapových listov SR

https://zbgisws.skgeodesy.sk/klady_mapovych_listov_wms/service.svc/get

Základné mapy SR (ZMSR) v rastrovej forme

 https://zbgisws.skgeodesy.sk/zmsr_wms/service.svc/get

 

Administratívna mapa SR (AMSR) v rastrovej forme

https://zbgisws.skgeodesy.sk/amsr_wms/service.svc/get

 

Topografické mapy (RETM) v rastrovej forme

https://zbgisws.skgeodesy.sk/retm_wms/service.svc/get

Historická mapa III. Vojenského mapovania v rastrovej forme

https://zbgisws.skgeodesy.sk/hm_III_vm/service.svc/get

 


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
09.03.2021 

 


  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť