Aktuálna stránka:WMS ZBGIS | Geoportál

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč naHlavnú navigáciu.


WMS ZBGIS

Voľne dostupné WMS služby zo ZBGIS: 

Názov a URL adresa GetCapabilities Náhľad Autor Licencia

ZBGIS - všetky kategórie

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_wms_featureinfo/service.svc/get
  GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Ortofotomozaika

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_ortofoto_wms/service.svc/get
GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Administratívne hranice

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wms_featureinfo/service.svc/get
GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Referenčné geodetické body

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_referencny_geodeticky_bod_wms_featureinfo/service.svc/get
GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Antropogénne prvky

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_antropogenne_prvky_wms_featureinfo/service.svc/get
GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Výškopis

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vyskopis_wms_featureinfo/service.svc/get
GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Vodstvo

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vodstvo_wms_featureinfo/service.svc/get
GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Vegetácia

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vegetacia_wms_featureinfo/service.svc/get
 
GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Povrch

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_povrch_wms_featureinfo/service.svc/get
GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Letecko-navigačné informácie

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_letecko_navigacne_informacie_wms_featureinfo/service.svc/get
GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Geografické názvoslovie

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_geograficke_nazvoslovie_wms/service.svc/get
GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Digitálny model reliéfu (DMR3.5)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_dmr3_wms/service.svc/get
GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

 

Aktualizované: 05.12.2023